Ondernemingsraad

Ondernemingsraad


Ondernemingsraad

Elk bedrijf met tenminste vijftig werknemers is verplicht een Ondernemingsraad te hebben. 
Het vertegenwoordigen van de achterban in de Ondernemingsraad is een vak apart. Een taak die je veelal naast je reguliere werkzaamheden uitvoert. Dat betekent echter niet dat je ‘het er zo maar even bij doet’. Bij Ondernemingsraadzaken komt meer kijken dan af en toe een vergadering met de Bestuurder, onder het genot van een bakje koffie. Niet iedereen beseft het, maar werk voor de OR kan zeer tijdrovend en arbeidsintensief zijn. 

Zo verplicht de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de OR tot bepaalde zaken, zoals:  

  • Het opstellen van een OR-reglement (art. 8); 
  • Het houden van verkiezingen (art. 9 t/m 11); 
  • Het schrijven van het OR-jaarverslag (art. 14); 
  • Het uitbrengen van advies en verlenen van instemming aan de Bestuurder (art. 25 en27). 

Het OR-reglement 

In het OR-reglement worden onderwerpen vastgelegd waarvan de afhandeling door de wet bij de Ondernemingsraad neergelegd is. Het reglement vermeld o.a. hoe lang de zittingstermijn van de OR is en hoe de verkiezingen georganiseerd worden. Een reglement wordt doorgaans eenmalig opgesteld, maar kan indien nodig door de OR aangepast worden.  

Verkiezingen 

De onderneming moet, tenzij anders vastgelegd in het reglement, eens in de drie jaar een nieuwe OR kiezen. Hier komt aardig wat bij kijken. Van het opstellen van kieslijsten tot het werven van kandidaten en de procedure rondom het uitbrengen van de stemmen. 

Het OR-jaarverslag 

Met het OR-jaarverslag geeft de Ondernemingsraad zijn achterban inzicht in de werkzaamheden die uitgevoerd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen. Het OR-jaarverslag kan de volgende onderwerpen bevatten: de OR-verkiezingen, behandelde advies- en instemmingsaanvragen en scholing voor de OR.  
 

Advies- en instemmingsaanvragen 

Deze aanvragen komen doorgaans vaker voor dan de bovengenoemde onderwerpen, waarvoor een vaste frequentie bestaat.  
In artikel 25 en 27 van de WOR zijn alle onderwerpen vastgelegd waarover de Bestuurder het advies of de instemming van de Ondernemingsraad dient te vragen. Een advies- of instemmingsaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de OR, en moet in tenminste een OV (Overlegvergadering) door de Bestuurder uitgelegd worden. Pas daarna kan de OR positief dan wel negatief adviseren, of besluiten wel of geen instemming te verlenen. 
 

The word department en de OR 
In mijn tien jaar als secretaris van de OR, onder diverse Bestuurders, heb ik uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van Ondernemingsraadzaken. Ik kan op de volgende manieren ondersteuning bieden: 

  • Een OR-reglement opstellen, volledig afgestemd op jullie OR; 
  • Ook het schrijven van het OR-jaarverslag kunt je aan mij overlaten; 
  • Verder kan ik assistentie en advies verlenen bij het opstellen van een antwoord op een instemmings-/adviesaanvraag. 

Wil je meer informatie of zoek je andere hulp op het gebied van de Ondernemingsraad, neem dan contact op.